اپلیکیشن ساحل نیوز

با ساحل نیوز خبر محلی جنوب کشور در دستان شماست. ساحل نیوز اولین اپلیکیشن خبری جنوب کشور