تماس با ما

نشانی: بندرعباس، بلوار امام خمینی، حدفاصل تقاطع ۱۷ شهریور و ابوذر، جنب بانک دی


کدپستی: ۴۴۱۶۳ - ۷۹۱۷۶


بخش آگهی‌ها : ۳۲۲۴۱۴۶۲-۰۷۶ (داخلی ۱۰۵)
فکس آگهی‌ها: ۳۲۲۴۱۴۶۳-۰۷۶
بخش تحریریه: ۳۲۲۲۶۷۵۱-۰۷۶ (داخلی110)
تیم رسانه ای صبح ساحل : ۳۲۲۲۶۷۵۱-۰۷۶ داخلی 109


ایمیل : news@sobhesahel.com info@sobhesahel.com